slider1

Welcome to AccessPress Parallax!

A full featured parallax theme - and its absolutely free!

Read More

slider2

Amazing multi-purpose parallax theme

Travel, corporate, small biz, portfolio, agencies, photography, health, creative - useful for anyone and everyone

Read More

Over winkelstraatmanagement

Als het niet goed gaat met een winkelgebied dan willen de betrokkenen (ondernemers, gemeenten, woningcorporaties, bewoners, e.d.) daar wat aan doen,  Vaak is een winkelgebied prominent aanwezig in een buurt of wijk. Verpaupering gaat ten koste van het bezoekersklimaat, de uitstraling, de leefbaarheid (schoon, heel veilig) en dat heeft weerslag op de kwaliteit en het imago van de buurt als geheel.

Om de problemen op te lossen zijn goede plannen nodig. Integrale plannen van aanpak noemt men die vaak, omdat men hierin naar alle aspecten kijkt die een rol spelen. een veelgeziene indeling daarbij is:

  • fysiek
  • leefbaar
  • economisch
  • samenwerking & organisatie

 

 

of ondernemersverenigingen een winkelstraatmanager (wsm) in om te zorgen dat het (weer) beter gaat met een winkelgebied. Omdat de detailhandel door veranderd consumentengedrag, internetverkoop en economische krimp  onder druk staat

Natuurlijk heeft een wsm geen toverstaf. Zonder een goed plan van aanpak en samenwerking met alle betrokkenen (ondernemers, eigenaren, gemeente, politie, instanties, bewoners, etc.)

 

Winkelstraatmanagement is een vak.